Familierecht:

Adoptie

We onderscheiden de standaard adoptie van stiefmoederlijke adoptie en co-mama adoptie. In alle gevallen wordt de beslissing over de adoptie genomen door de rechtbank.

Standaard adoptie

Standaard adoptie betekent dat één of twee volwassenen een kind adopteren om voor het kind te zorgen. Deze procedure is hetzelfde voor het adopteren van Nederlandse kinderen als voor het adopteren van kinderen uit het buitenland. Het verschil is echter dat voordat u de procedure voor de adoptie van een Nederlands kind kunt starten, het kind minimaal een jaar bij u thuis moet zijn als pleegkind.

stiefmoederlijke adoptie

Als u het kind van uw partner wilt adopteren, zijn de belangrijkste vereisten dat u minstens drie jaar bij uw partner hebt gewoond en dat u het kind minstens één jaar hebt opgevoed en verzorgd. Als het kind is geboren uit de relatie tussen u en uw partner, geldt deze laatste eis niet.

Wanneer de biologische ouder of ouders van het kind nog in leven zijn, is adoptie niet mogelijk als de ouders nog steeds de voogdij hebben. Als u het kind van uw partner wilt adopteren, is het niet mogelijk om te adopteren als de andere ouder het gezag heeft. Verder is het noodzakelijk dat de biologische ouder(s) geen bezwaar heeft (hebben) tegen de adoptie.

Als het kind twaalf jaar of ouder is, moet het duidelijk zijn dat het geen bezwaar heeft tegen de adoptie.

In alle gevallen zal de rechtbank bepalen of de adoptie in het belang van het kind is. De rechtbank zal ook overwegen of het kind in de toekomst zorg kan verwachten van de biologische ouders.

Co-moeder adoptie

In geval van co-moeder adoptie zijn de vereisten (3 jaar samenwonen, 1 jaar lang voor het kind zorgen) niet van toepassing. De co-moeder kan voor of na de geboorte van het kind adopteren.

Sinds 2014 is adoptie niet meer nodig wanneer het kind verwekt wordt van een onbekende donor. In dat geval is de co-moeder automatisch de co-ouder als zij met de moeder getrouwd is, of een geregistreerd partnerschap met haar heeft. Anders kan zij het kind voor of na de geboorte herkennen. In geval van een huwelijk of geregistreerd partnerschap is er sprake van gezamenlijk gezag. Is dit niet het geval, dan kan men de rechtbank om het gezamenlijk gezag verzoeken. Als de donor bekend is, is adoptie of erkenning nog steeds noodzakelijk.

Na de gerechtelijke beslissing

De adoptie heeft gevolgen voor onderwerpen als de achternaam, de mogelijkheid om te erven en de verplichting om het kind te ondersteunen. Tussen de leeftijd van 20 en 23 jaar kan de geadopteerde de rechtbank vragen de adoptie te herroepen. De rechtbank zal bepalen of dit in het belang van de geadopteerde is.