Echtscheiding:

Echtscheidingszaken

In deze tijden van grote veranderingen en zoveel praktische zaken om te regelen, willen wij u graag bijstaan en adviseren over de vele juridische aspecten die uw aandacht nodig hebben.

Er zijn verschillende manieren waarop u en uw ex-partner de echtscheiding kunnen regelen.

1. 1. Echtscheidingsbemiddeling

Samen spreekt u de advocaat af die u door het bemiddelingsproces zal helpen. Als er een overeenkomst is, wordt er een convenant opgesteld en ondertekend. Op basis van dat convenant wordt de rechter gevraagd een beslissing te nemen over de echtscheiding. Een hoorzitting in de rechtbank is niet nodig.

2. 2. Advocaten om tot een overeenkomst te komen

De advocaten zullen alle benodigde informatie delen, onderhandelen en suggesties doen voor een overeenkomst. Soms is het efficiënter om met beide partijen en hun advocaten te vergaderen. Als er over alle onderwerpen overeenstemming is, wordt er een convenant ondertekend. In dat geval is een hoorzitting in de rechtbank niet nodig.

Als er een paar onderwerpen onopgelost blijven, zal de rechtbank worden gevraagd om over die zaken te beslissen. Er zal een hoorzitting in de rechtbank plaatsvinden. Soms is het mogelijk om tijdens de zitting tot overeenstemming te komen.

3. 3. Procedure voor de rechtbank

Als het onmogelijk blijkt om op basis van alle beschikbare feiten tot een akkoord te komen, zal een van de partijen een echtscheiding aanvragen en de rechtbank vragen om te beslissen over alle betrokken onderwerpen, zoals de verdeling van de goederen, alimentatie, de gewone verblijfplaats van de kinderen, de toegang tot de kinderen, enz. De rechtbank geeft de andere partij de mogelijkheid om een antwoord te schrijven en een eigen verzoek in te dienen bij de rechtbank. Vervolgens zal de rechtbank beide partijen vragen om naar de zitting in de rechtbank te komen.

In het geval van een procedure is het nog steeds belangrijk om te proberen om over zoveel mogelijk onderwerpen overeenstemming te bereiken en de rechtbank hierover te informeren. Bij het overleg tijdens het onderhandelingsproces kunnen beide partijen rekening houden met alle relevante omstandigheden en belangen, zowel van de partijen zelf als van de betrokken kinderen en anderen. Wanneer de rechter moet beslissen, kan hij zich alleen baseren op de voorgelegde feiten en op algemene veronderstellingen over wat in het belang van de betrokkenen is.