Familierecht:

Achternaam wijzigen

U kunt uw verzoek tot wijziging van uw familienaam of de familienaam van uw kind zelf naar het Ministerie van Justitie sturen. Veel van onze klanten hebben ons echter gevraagd het papierwerk voor hen af te handelen, zodat het verzoek volgens de Nederlandse wet kan worden goedgekeurd.

Na echtscheiding, adoptie, erkenning van ontkenning van het vaderschap of een periode van pleegzorg kan een wijziging van de familienaam worden gevraagd.

Een andere reden voor een verandering van de familienaam kan zijn dat een nieuwe partner van een ouder voor het kind zorgt en u wenst dat het kind de familienaam van de partner krijgt. Het ministerie controleert de periode waarin de partner voor het kind heeft gezorgd, voorafgaand aan het verzoek. Wanneer het kind jonger is dan 12 jaar, moet deze periode minimaal 5 jaar zijn. Wanneer het kind 12 jaar of ouder is, is een periode van 3 jaar voldoende.

Wanneer u als volwassene uw familienaam wenst te veranderen, moet uw aanvraag betrekking hebben op één van de situaties zoals vermeld op de website van het Ministerie: www.dienstjustis.nl. Dit zijn de meest voorkomende situaties:

  • U wilt de familienaam van uw andere ouder of de andere verzorger dragen.
  • Je wilt de familienaam verandering die je had toen je een kind was ongedaan maken...
  • Je draagt een familienaam die niet Nederlands is
  • Je draagt een familienaam die ongepast of belachelijk is...
  • Je familienaam is verkeerd gespeld.