Familierecht FAQ2020-06-17T14:34:01+02:00

Veelgestelde vragen

Familierecht

Zijn valse beschuldigingen strafbaar?2020-06-19T21:13:04+02:00

Een valse beschuldiging is strafbaar onder de kunst. 188 van het Wetboek van Strafrecht. Het indienen van een klacht bij de politie leidt echter nauwelijks tot een veroordeling, omdat het moeilijk te bewijzen is dat de verdachte wist dat de beschuldigingen vals waren.

Maar u kunt proberen de dader tegen te houden door een strafrechtelijke klacht wegens dafamatie in te dienen of door een civiele procedure te starten.

Lees onze blog over valse beschuldigingen in familiezaken.

Hebben we een ouderschapsplan nodig?2020-05-31T21:48:52+02:00

De Nederlandse wet schrijft voor dat in het geval van minderjarige kinderen (jonger dan achttien jaar) de verzoekende partij een ouderschapsplan moet indienen bij de rechtbank. Het plan moet door beide partijen worden ondertekend.

Soms komen de ouders echter niet tot overeenstemming of is communicatie hierover helemaal niet mogelijk. In dat geval moet de verzoekende partij het ontbreken van een ouderschapsplan aan de rechter uitleggen. De verzoekende partij kan er ook voor kiezen om de door haar voorgestelde ontwerpversie van het ouderschapsplan aan de rechter voor te leggen.

Betaal ik minder alimentatie als ik meer dagen voor de kinderen zorg?2020-06-05T19:58:52+02:00

Ja. In Nederland wordt dit 'zorgkorting' genoemd. Deze korting is gebaseerd op het gemiddelde aantal dagen per week (inclusief feestdagen) dat u voor de kinderen zorgt. Het idee hierachter is dat op die dagen de ouder die de vaste kosten (school, sport, kleding etc.) voor het kind betaalt geen kosten maakt voor de dagelijkse dingen zoals eten.

Als u minder dan 1 dag per week voor de kinderen zorgt: 5%.
Met een gemiddelde van 1 dag per week: 15
Gemiddeld 2 dagen per week: 25
Gemiddeld 3 dagen per week: 35

Het minimum is 5 %, omdat ouders een recht en een verplichting hebben ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het kind om ervoor te zorgen dat er contact is, en dus had de ouder ten minste die kosten kunnen maken.

Uitzonderingen zijn natuurlijk mogelijk. Bijvoorbeeld als de ouder met een zorgregeling of bezoekregeling niet voldoet aan zijn of haar verplichting om contact op te nemen met het kind. In dat geval kan de rechter uitgaan van een 0% zorgkorting.

Ga naar boven