Een valse beschuldiging is strafbaar onder de kunst. 188 van het Wetboek van Strafrecht. Het indienen van een klacht bij de politie leidt echter nauwelijks tot een veroordeling, omdat het moeilijk te bewijzen is dat de verdachte wist dat de beschuldigingen vals waren.

Maar u kunt proberen de dader tegen te houden door een strafrechtelijke klacht wegens dafamatie in te dienen of door een civiele procedure te starten.

Lees onze blog over valse beschuldigingen in familiezaken.