De Nederlandse wet schrijft voor dat in het geval van minderjarige kinderen (jonger dan achttien jaar) de verzoekende partij een ouderschapsplan moet indienen bij de rechtbank. Het plan moet door beide partijen worden ondertekend.

Soms komen de ouders echter niet tot overeenstemming of is communicatie hierover helemaal niet mogelijk. In dat geval moet de verzoekende partij het ontbreken van een ouderschapsplan aan de rechter uitleggen. De verzoekende partij kan er ook voor kiezen om de door haar voorgestelde ontwerpversie van het ouderschapsplan aan de rechter voor te leggen.