In de VS zal het hof van beroep de zaak niet volledig herzien. Zuivere rechtsvragen worden getoetst, zonder dat de lagere rechtbank (de novo review) in het geding komt. Maar zuivere feitenkwesties worden herzien met een groot respect voor de lagere rechtbank. Er moet sprake zijn van een duidelijke fout, wil het hof van beroep het vonnis niet bevestigen.

De vaststelling van de gewone verblijfplaats van een kind is bijna volledig gebaseerd op feiten. Het wordt in hoger beroep beoordeeld aan de hand van een duidelijke norm voor foutbespreking.

U kunt (los van het beroep) bij de rechtbank vragen om uitstel van het teruggeleidingsbevel, om er zeker van te zijn dat het kind tijdens het beroep niet uit het land wordt verwijderd.