De eerste stap zou kunnen zijn (nogmaals) contact op te nemen met de andere ouder om te vragen of hij of zij de kinderen werkelijk wil blootstellen aan de onzekerheid en andere schadelijke gevolgen van kinderontvoering en de daaropvolgende rechtszaak.

Ten tweede zou u contact kunnen opnemen met vrienden of familieleden, om te zien of zij een manier kunnen vinden om de ontvoerende ouder over te halen om samen tot een oplossing te komen. De ontvoerende ouder heeft misschien de praktische of financiële steun van anderen nodig om deze ontvoering te kunnen voortzetten. En natuurlijk de emotionele steun. Daarom kan de mening van vrienden en familieleden belangrijk zijn. Helaas hebben mensen vaak de neiging om mee te gaan in de emoties van de ouder met wie zij in contact staan. Ze kunnen zelfs meegaan in de verwijten van de ontvoerende ouder aan uw adres en contact weigeren.

Wanneer dit niet helpt, kunt u contact opnemen met de centrale autoriteit. Zij zullen eerst contact opnemen met de ontvoerende ouder en om medewerking vragen en bemiddeling voorstellen.

Hierna kunt u besluiten contact op te nemen met een advocaat. Uw advocaat zal een teruggeleidingsverzoek indienen bij de rechtbank in het land waar het kind nu wordt vastgehouden. U kunt ook direct een teruggeleidingsverzoek indienen bij de rechtbank, als u denkt dat de ontvoerende ouder niet zal meewerken. Tijd is natuurlijk kostbaar in deze zaken.