Er zijn twee verschillende manieren waarop een ouder het kind kan ontvoeren.

De eerste is door het kind naar een andere staat te brengen zonder toestemming van de andere ouder. Dit is alleen het geval als de andere ouder het (gezamenlijke) gezag over het kind heeft.

De andere is door het kind niet terug te sturen naar de thuisstaat, zonder toestemming van de andere ouder. Ook hier geldt dat de andere ouder (gezamenlijk) gezag moet hebben, zodat er sprake is van een internationale kinderontvoering. Deze vorm van ontvoering kan bijvoorbeeld plaatsvinden na een vakantie in een ander land.