In Nederland wordt dit 'smaad' of 'laster' genoemd. Het Nederlandse woord 'smaad' betekent: in het openbaar beschuldigingen uiten aan het adres van iemand, om zo iemands reputatie te schaden. Als je dit doet terwijl je weet dat de beschuldigingen niet waar zijn, wordt het 'laster' genoemd.

In het Verenigd Koninkrijk smaad is opgesplitst in twee rechtsgrondslagen die een persoon kan aanklagen: laster en smaad. Smaad is smaad van een persoon door middel van een voorbijgaande vorm van communicatie, over het algemeen spraak. Smaad is smaad van een persoon door middel van een permanente vorm van communicatie, meestal het geschreven woord. De Nederlandse wet maakt dit onderscheid niet.

Wanneer u geconfronteerd wordt met laster, kunt u kiezen voor het indienen van een strafrechtelijke klacht, het starten van een civiele zaak, of beide.

Een strafzaak kan ertoe leiden dat de dader zijn of haar gedrag verandert. Het kan leiden tot een veroordeling, met een praatperiode om herhaling te voorkomen. In de strafprocedure kan de rechtbank alseen beslissing nemen over financiële compensatie voor schade.

Het starten van een civiele procedure zal waarschijnlijk het snelste resultaat opleveren. Als u kiest voor de civiele procedure, kan uw advocaat eisen:

  • verwijdering van de beschuldigingen
  • een boete voor eventuele toekomstige beschuldigingen...
  • financiële compensatie.

Lees onze blog 'Valse beschuldigingen in een familiezaak‘.