Artikel 12 van het verdrag bepaalt dat indien de rechter redenen heeft om aan te nemen dat het kind naar een ander land is overgebracht, hij de procedure kan schorsen of het verzoek kan weigeren. De overbrenging van het kind naar een ander land zal de gewone verblijfplaats van het kind niet veranderen.