Grensoverschrijdende bemiddeling is een vrijwillige procedure die ouders de kans biedt om, ondersteund door twee ervaren grensoverschrijdende bemiddelaars, tot een overeenkomst te komen. Zij worden door beide mediators geholpen om de geschillen in kaart te brengen. Uitgangspunt is om oplossingen te bedenken die recht doen aan het kind en die voor beide ouders aanvaardbaar zijn.

Ouders kunnen een overeenkomst bereiken over het al dan niet terugzenden van het kind. Daarnaast kunnen zij afspraken maken over de omgangsregeling voor de toekomst.

Indien de ouders het niet eens kunnen worden over de vraag of het kind al dan niet moet terugkeren, kunnen zij proberen een omgangsregeling te treffen voor beide mogelijke uitkomsten van het proces: terugkeer of geen terugkeer.