Het IKO Center staat iedereen bij die geconfronteerd wordt met (dreigende) internationale kinderontvoeringen. Zij geven juridisch advies, begeleiding, bemiddeling en informatie. In tegenstelling tot de Centrale Autoriteit is het IKO Center een onafhankelijke stichting. Het ontvangt financiering van het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid.

De centrale autoriteit voor internationale kinderzaken (CA) voert een aantal verdragen uit. Deze verdragen hebben betrekking op ontvoering, adoptie en bescherming van kinderen. Het is een onderdeel van het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid. Hun taken zijn beschreven in het Haags Verdrag.

Tot slot is het IKO Center de eerste die om hulp en informatie vraagt. Maar als u een officieel verzoek tot teruggave wilt indienen, moet u contact opnemen met de Centrale Autoriteit.