Familierecht:

Gezag en voogdij

Wanneer het kind uit een huwelijk wordt geboren, hebben de gehuwde ouders de voogdij over het kind. Na de echtscheiding wordt het gezag in principe nog steeds door beide ouders gedeeld. Dit is anders wanneer een wijziging van het gezag noodzakelijk is in het belang van het kind.

Dit kan worden overwogen als een van de ouders de rechtbank ervan kan overtuigen dat er een onaanvaardbaar risico bestaat dat het kind tussen de ouders wordt opgesloten of verloren. Deze ouder moet ook bewijzen dat dit naar verwachting niet binnen afzienbare tijd zal veranderen. Maar ook andere omstandigheden kunnen tot de conclusie leiden dat een wijziging van het gezagsrecht in het belang van het kind noodzakelijk is.

Als u de voogdij deelt met uw ex, kan het zijn dat u een geschil heeft over het kind, bijvoorbeeld over de keuze van de school, de verhuizing (naar een ander land) of de vakantiebestemmingen. In dat geval kunt u de rechter vragen de beslissing voor u te nemen. Dergelijke procedures kunnen ook leiden tot een succesvol verzoek om alleen het gezag te voeren.

Voogdij

Voogdij' is het woord voor 'voogdij' door anderen dan de ouders. Het kan worden geregeld door middel van een rechterlijke beslissing, maar ook door middel van een getuigenis van de ouder die de voogdij heeft. Als de andere ouder echter nog in leven is, behoudt hij of zij de voogdij die hij of zij misschien al eerder heeft verloren. Of het gezag terugkrijgen als hij of zij het gezag nog niet had, zelfs als het tegen de wil van de overleden ouder is.