Echtscheiding:

Huwelijkse voorwaarden

Er zijn veel verschillende soorten huwelijksregelingen, meestal opgesteld door een notaris. Het doel van de huwelijksregelingen is vaak om ervoor te zorgen dat het inkomen en het vermogen van beide echtgenoten niet volledig gescheiden blijven. De schikkingen omvatten vaak afspraken over een jaarlijkse verrekening van het tijdens het huwelijk verworven vermogen, of een definitieve verrekening van het tijdens het huwelijk verworven vermogen op het einde van het huwelijk. Door een jaarlijkse afrekening van het verworven vermogen volgens de huwelijksregeling kunnen beide echtgenoten profiteren van het financiële succes van één van hen, zonder alles 50/50 te delen.

Als u een huwelijksregeling heeft, kan het verstandig zijn om deze van tijd tot tijd te laten controleren door een advocaat, of na een wijziging van de omstandigheden.

Wanneer u op het punt staat een huwelijksovereenkomst te ondertekenen, kunt u vooraf advies vragen aan een van onze advocaten. Wij kunnen één van de echtgenoten of beide samen adviseren. Het is zeer belangrijk om ervoor te zorgen dat de akte met de voorwaarden de intentie van beide partijen weerspiegelt, want in een echtscheidingsprocedure kunnen deze intenties cruciaal zijn in het proces van het interpreteren van de akte.

Wanneer u een advocaat raadpleegt om de schikkingen overeen te komen, zorgt dit ervoor dat de schikking volledig wordt aangepast aan uw specifieke situatie en dat er rekening wordt gehouden met alle mogelijke toekomstige veranderingen in het leven, inclusief ziekte en overlijden. Het zal voor beide partijen gemakkelijker zijn om de huwelijksregelingen te begrijpen, na te leven en een discussie over de interpretatie te voorkomen.