Laden...
Internationale Kinderontvoering2022-07-08T13:31:16+02:00

 Internationale Kinderontvoering

Er zijn twee soorten internationale kinderontvoeringen:

 • De ene ouder neemt het kind mee naar een ander land, zonder toestemming van de andere ouder die ook de voogdij heeft.
 • De ene ouder besluit het kind niet terug te brengen naar het land waar het zijn gewone verblijfplaats heeft, zonder toestemming van de andere ouder die ook het gezag heeft.

Wanneer beide ouders het gezag over een kind hebben en de ene ouder besluit het kind naar een ander land te brengen, of het kind in een ander land te houden zonder de toestemming van de andere ouder, is er sprake van een internationale kinderontvoering. In veel landen is dit een criminele daad.

Het Verdrag van Den Haag inzake internationale kinderontvoering schrijft voor dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat het kind onmiddellijk wordt teruggestuurd naar de staat waar het zijn 'gewone verblijfplaats' had voordat het werd ontvoerd. Er zijn slechts enkele uitzonderingen op deze regel.

De ontvoering van kinderen creëert een gecompliceerde situatie, die zo snel mogelijk moet worden opgelost, in het belang van het kind.

Scroll naar beneden, om meer te lezen over internationale kinderontvoering:

 • wat we voor u kunnen doen
 • A-Z uitgelegd
 • FAQ
 • andere relevante websites
 • onze blogs
 • jurisprudentie over ontvoering van kinderen

Vragen over een mogelijke internationale verhuizing?

VRAAG HET AAN ONZE EXPERTS

Wat we kunnen doen in geval van een (mogelijke) internationale kinderontvoering

Assisteren bij de onderhandelingen

Wij kunnen u of uw advocaat helpen bij het kiezen van uw argumenten en het inschatten van de wijze waarop de rechtbank de zaak zal beoordelen.

We zullen u waarschuwen voor mogelijke toekomstige problemen, om ervoor te zorgen dat ze worden meegenomen in de onderhandelingen.

LEES MEER

Contact opnemen met de centrale autoriteit

De overblijvende ouder, wiens kind is ontvoerd, kan contact opnemen met de Centrale Autoriteit van zijn eigen land. De CA neemt dan contact op met de CA van het land waar het kind woont.

De centrale autoriteiten zullen samenwerken om informatie uit te wisselen, het kind te beschermen, te proberen de zaak met bemiddeling op te lossen of een gerechtelijke procedure mogelijk te maken.

LEES MEER

Procedure voor de Nederlandse rechter

Het verdrag bepaalt welke rechtbank bevoegd is om het verzoek tot terugzending van het kind te behandelen. Dit hangt af van de plaats waar het kind momenteel woont, zijn feitelijke verblijfplaats, die niet dezelfde is als zijn gewone verblijfplaats.

Het verdrag bepaalt ook dat de rechtbank in principe binnen 6 weken moet beslissen.

LEES MEER

Assistentie bij buitenlandse procedures

U kunt contact met ons opnemen als u vragen heeft over internationale kinderontvoering. Wij zullen onze kennis en ervaring met betrekking tot het Haags Verdrag, alle gerelateerde internationale rechtsbronnen en de Nederlandse gerechtelijke procedure met u delen.

Op verzoek kunnen wij uw retouraanvraagformulier of gerechtelijke documenten controleren en uw strategie bespreken.

LEES MEER

Uitleg van het Haags Kinderontvoeringsverdrag

Wij hebben nationale en internationale juridische bronnen grondig bestudeerd en kunnen u en uw advocaat veel tijd besparen.

Wij zijn bereid om onze kennis te delen met elke organisatie of onderneming die geconfronteerd wordt met de gevolgen van internationale kinderontvoering.

LEES MEER

Tenuitvoerlegging van de beschikking

Het Verdrag verplicht de landen er ook toe te verzekeren dat nadat de rechtbank heeft besloten dat een kind moet terugkeren, het kind inderdaad zal worden teruggestuurd.

De Nederlandse wet geeft verschillende mogelijkheden om druk uit te oefenen op de ontvoerende ouder, zoals hulp van de politie, straffen of het in hechtenis nemen van de ontvoerende ouder. Maar er zijn meer opties.

LEES MEER

Vragen over een mogelijke internationale verhuizing?

VRAAG HET AAN ONZE EXPERTS

Lees meer over Internationale Kinderontvoering

A-Z uitgelegd

Wij willen u graag alle relevante termen uitleggen, zowel de Engelse als de Nederlandse termen waarmee u in de procedure of in de communicatie met de Centrale Autoriteit te maken kunt krijgen. Als u iets mist, laat het ons dan weten.

LEES MEER

Veelgestelde vragen

We hebben de veelgestelde vragen over dit onderwerp met de antwoorden op een rijtje gezet. We verwijzen ook naar andere relevante bronnen binnen onze website of elders. Staat uw vraag niet op de lijst, neem dan contact op met ons kantoor.

LEES MEER

Lees meer over internationale kinderontvoering op: www.carefulchildrelocation.com

bezoek website

Meer informatie voor u om door te lezen

Openbare bronnen

De Nederlandse Centrale Autoriteit

Hoe kunt u contact opnemen met de Nederlandse Centrale Autoriteit om een retouraanvraag in te dienen?

www.government.nl/topics/international-child-abduction

De Nederlandse Centrale Autoriteit is de eerste organisatie die u aanspreekt als u een retouraanvraag wilt indienen. Zij doen eerst wat onderzoek voordat ze beslissen of ze uw verzoek accepteren. En dan beginnen ze hun buitengerechtelijke procedure, die u niets kost.

Zij nemen contact op met de ouder die het kind naar Nederland heeft gebracht en kijken of deze bereid is mee te werken of mee te werken aan bemiddeling.

Als dat geen positief resultaat oplevert, zult u moeten beslissen of u al dan niet [...].

Met wie moet ik contact opnemen?

Centrum IKO

www.kinderontvoering.org

Het Nederlandse Centrum voor Internationale Kinderontvoering

Als u een retouraanvraag wilt indienen over een kind dat naar Nederland is ontvoerd, kunt u contact opnemen met het Nederlands Centrum IKO. U heeft hiervoor geen advocaat nodig.

IKO is een onafhankelijke organisatie, gefinancierd door de Nederlandse regering. Zij kunnen uitleggen welke opties je in Nederland hebt. Ze kunnen u informatie geven en de mogelijkheid van Cross Boarder Mediation uitleggen.

Hun website toont een lijst van de landen die een verdragsrelatie met Nederland hebben. Daarnaast toont het een pagina voor kinderen, met telefoon [...]

Onze blogs

Fysiek of psychologisch gevaar: de ernstige risico-uitzondering

Als een kind door zijn ouder is ontvoerd naar een ander land, kan de andere ouder de rechtbank in dat land vragen om het kind terug te sturen naar het land waar het kind voor de ontvoering woonde.

Redenen voor weigering

De rechter kan dit bevel weigeren op grond van het feit dat er een ernstig risico bestaat dat het kind in dat land aan een lichamelijk of geestelijk gevaar wordt blootgesteld of op enige andere wijze in een ondraaglijke toestand wordt gebracht (artikel 13, lid 1 sub b Verdrag inzake de ontvoering van kinderen in Den Haag). Immers, in dat geval is het nadeel [...]

Wat is de gewone verblijfplaats van een kind?

Het Haags Kinderontvoeringsverdrag beoogt de onmiddellijke terugkeer van kinderen die onrechtmatig zijn overgebracht of vastgehouden in een verdragsluitende staat. Het verdrag dient ter bescherming van de kinderen, maar ook ter bescherming van het bestaande omgangsrecht.

De procedure waarin de rechter wordt verzocht de terugkeer van het kind te gelasten, wordt gevoerd in het land waar het kind op dat moment verblijft. Dat gerecht moet de gewone verblijfplaats van een kind vaststellen. Het land waar het voorheen woonde, of het land waar [...]

jurisprudentie

12 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf

Rechtbank Gelderland

1 juli 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:3355

De moeder onttrok haar driejarige dochter gedurende 14 maanden aan de wettelijke voogdij van de vader. Nu krijgt ze een voorwaardelijke gevangenisstraf met proeftijd en moet ze een schadevergoeding betalen. 

Onbekend adres

De moeder is na een vakantie met de minderjarige in het buitenland niet teruggekeerd. Zij heeft de vader niet laten weten in welk land zij verbleven. Zij had zich in Nederland laten uitschrijven. En in Frankrijk had zij zich opzettelijk niet ingeschreven en geen bankrekening of auto op haar naam staan, met het doel dat zij niet gemakkelijk kon worden gevonden. Als gevolg daarvan duurde het een [...]

Weigering van kinderen wordt niet geaccepteerd

Rechtbank Den Haag

26 maart 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:2861

De rechtbank ziet geen reden voor 'weigering', omdat het verzet van de kinderen het gevolg is van het negatieve beeld dat vader heeft van moeder en hun afhankelijkheid van vader. De Voogdij-advertentie had opnieuw bevestigd dat de kinderen en de vader in Nederland 'een eiland' vormen. Volgens haar is er sprake van cognitieve dissonantie en systemische druk. Het hof vindt dat hun verzet geen reden is om de onmiddellijke terugkeer naar de VS te weigeren.

De Conventie

Op grond van het Haags Kinderontvoeringsverdrag moet de rechter de onmiddellijke terugkeer van een kind in de [...]

Als u meer wilt lezen over internationale verhuizing van kinderen, kunt u de website bezoeken Carefulchildrelocation.com.

Hier kunt u lezen over:

 • internationaal bezoek,
 • internationale ouderschapsplannen,
 • om toestemming te krijgen om te verhuizen,
 • waardoor de andere ouder niet kan verhuizen,
 • ontvoering van kinderen,
 • de 6 verweermiddelen in zaken van kinderontvoering

en nog veel meer!

Wacht maar niet. Wees voorbereid en verzamel alle relevante informatie

Contact opnemen
Ga naar boven