Echtscheiding:

Kinderalimentatie

Welke van de ouders verplicht is om kinderalimentatie te betalen, wordt bepaald door het inkomen van de ouders. Als beide ouders een gelijk aantal dagen per maand voor het kind zorgen, kan één van hen alsnog verplicht worden om alimentatie te betalen. Het bedrag wordt berekend met behulp van een programma, gebaseerd op het Nederlandse Trema-rapport.

Uw advocaat kan het totale bedrag dat elke maand nodig is voor het kind berekenen op basis van de leeftijd, het aantal kinderen en het welvaartsniveau in de tijd dat de ex-echtgenoten en de kinderen samenleefden. De volgende berekening gaat over de verdeling van dat bedrag tussen de ouders.

Wanneer de ouders niet samenwonen, wordt de berekening niet gebaseerd op de rijkdom van het gezin, maar op de gemiddelde rijkdom van beide ouders.

U kunt de rechter vragen het bedrag van de alimentatie te wijzigen op grond van gewijzigde omstandigheden of op grond van het feit dat de eerdere beslissing van de rechter over de alimentatie gebaseerd was op onvolledige of onjuiste informatie. Wanneer het bedrag van de alimentatie door de partijen in hun echtscheidingsovereenkomst is overeengekomen, kunt u de rechter vragen het bedrag te wijzigen op grond van het feit dat op het moment dat partijen het bedrag overeenkwamen, deze overeenkomst is gesloten met een grove miskenning van de wettelijke normen.