Echtscheiding:

Voorlopige voorziening

Voordat de echtscheidingsprocedure is begonnen, of tijdens de procedure, kan men de rechter vragen om voorlopig een beslissing te nemen, totdat de echtscheiding definitief is en wordt geregistreerd. Men kan de rechtbank bijvoorbeeld vragen om toestemming te geven om uitsluitend in het huis te wonen, om te beslissen over een tijdelijke alimentatie of omgangsregeling. Wanneer een van de partijen ervan overtuigd is dat de tijdelijke beslissing moet worden gewijzigd, vanwege een wijziging in de omstandigheden, kan de rechtbank worden gevraagd om de beslissing te heroverwegen. Zodra de rechter de voorlopige beslissing heeft gegeven, kunnen partijen onderhandelen over alle betrokken onderwerpen en alsnog proberen tot overeenstemming te komen.