Andere FAQ2020-06-17T14:30:47+02:00

Veelgestelde vragen

Overig

Zijn valse beschuldigingen strafbaar?2020-06-19T21:13:04+02:00

Een valse beschuldiging is strafbaar onder de kunst. 188 van het Wetboek van Strafrecht. Het indienen van een klacht bij de politie leidt echter nauwelijks tot een veroordeling, omdat het moeilijk te bewijzen is dat de verdachte wist dat de beschuldigingen vals waren.

Maar u kunt proberen de dader tegen te houden door een strafrechtelijke klacht wegens dafamatie in te dienen of door een civiele procedure te starten.

Lees onze blog over valse beschuldigingen in familiezaken.

Wat betekent 'laster'?2020-06-19T21:02:20+02:00

Het Nederlandse woord 'laster' betekent: in het openbaar beschuldigingen uiten aan het adres van iemand, om zo iemands reputatie te schaden, wetende dat de beschuldigingen niet waar zijn.

In het Verenigd Koninkrijk is smaad opgesplitst in twee rechtsgrondslagen die een persoon kan aanklagen: laster en smaad. Smaad is laster van een persoon door middel van een voorbijgaande vorm van communicatie, over het algemeen spraak. Smaad is laster van een persoon door een permanente vorm van communicatie, meestal het geschreven woord. De Nederlandse wet maakt dit onderscheid niet.

Wat betekent 'smaad'?2020-06-19T20:59:36+02:00

Het Nederlandse woord 'smaad' betekent: in het openbaar beschuldigingen uiten aan het adres van iemand, om zo iemands reputatie te schaden. Als je dit doet terwijl je weet dat de beschuldigingen niet waar zijn, wordt het 'laster' genoemd.

In het Verenigd Koninkrijk is smaad opgesplitst in twee rechtsgrondslagen die een persoon kan aanklagen: laster en smaad. Smaad is laster van een persoon door middel van een voorbijgaande vorm van communicatie, over het algemeen spraak. Smaad is laster van een persoon door een permanente vorm van communicatie, meestal het geschreven woord. De Nederlandse wet maakt dit onderscheid niet.

 

Wat kan ik doen tegen laster en smaad?2020-06-19T21:04:58+02:00

In Nederland wordt dit 'smaad' of 'laster' genoemd. Het Nederlandse woord 'smaad' betekent: in het openbaar beschuldigingen uiten aan het adres van iemand, om zo iemands reputatie te schaden. Als je dit doet terwijl je weet dat de beschuldigingen niet waar zijn, wordt het 'laster' genoemd.

In het Verenigd Koninkrijk smaad is opgesplitst in twee rechtsgrondslagen die een persoon kan aanklagen: laster en smaad. Smaad is smaad van een persoon door middel van een voorbijgaande vorm van communicatie, over het algemeen spraak. Smaad is smaad van een persoon door middel van een permanente vorm van communicatie, meestal het geschreven woord. De Nederlandse wet maakt dit onderscheid niet.

Wanneer u geconfronteerd wordt met laster, kunt u kiezen voor het indienen van een strafrechtelijke klacht, het starten van een civiele zaak, of beide.

Een strafzaak kan ertoe leiden dat de dader zijn of haar gedrag verandert. Het kan leiden tot een veroordeling, met een praatperiode om herhaling te voorkomen. In de strafprocedure kan de rechtbank alseen beslissing nemen over financiële compensatie voor schade.

Het starten van een civiele procedure zal waarschijnlijk het snelste resultaat opleveren. Als u kiest voor de civiele procedure, kan uw advocaat eisen:

  • verwijdering van de beschuldigingen
  • een boete voor eventuele toekomstige beschuldigingen...
  • financiële compensatie.

Lees onze blog 'Valse beschuldigingen in een familiezaak‘.

Wat is stalken?2020-06-04T20:43:04+02:00

Bij stalking gaat het om ongewenst contact. In de meeste gevallen gaat het om een combinatie van het versturen van brieven, e-mails of berichten, het voeren van telefoongesprekken, het bezoeken van huis, school of werk. Het kan een vreemdeling zijn, of iemand die je al lang bent vergeten, maar meestal gaat het om een ex-partner.

Artikel 285b van het Nederlandse Strafrecht:

Iemand die op onrechtmatige en systematische wijze opzettelijk inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van een ander met de bedoeling die ander te dwingen iets te doen, zich van iets te onthouden, of iets te dulden, of angst aan te jagen, wordt als schuldig aan pesterijen veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaar of een boete van de vierde categorie.

Dus dit is het punt:
systematische inbreuk op de privacy van een persoon.

De Hoge Raad houdt rekening met de aard, duur, frequentie en intensiteit van het gedrag, de omstandigheden waaronder het plaatsvond en de invloed ervan op het persoonlijke leven en de vrijheid van het slachtoffer.

De systematiek moet zodanig zijn dat het gedrag een indringend karakter krijgt, met dien verstande dat het effect van het gedrag op het slachtoffer aan de hand van objectieve criteria wordt beoordeeld.

Het is niet altijd vereist dat de inbreuk significant is en niet altijd ernstige emotionele gevolgen, een grote verstoring van het dagelijkse leven of een zeer ernstige of diepe impact op het persoonlijke leven en de vrijheid van het slachtoffer hoeft te hebben.

Frequente herhaling van gedrag dat individueel een kleine inbreuk op de privacy van een persoon vormt, kan daarom samen als stalking worden gezien.
In de meeste gevallen stelt de rechter geen hoge eisen aan het systematische karakter van stalking. Zeker als het vervelende gedrag gepaard gaat met bedreigingen of beledigingen, wordt het al snel beschouwd als opdringerige systematische intimidatie.

Hoe laat ik mijn stalker stoppen?2020-06-04T20:13:25+02:00

Als je gestalkt wordt, zijn dit een aantal acties die je direct kunt ondernemen:

Niet reageren
De stalker ziet alles wat je zegt, schrijft of doet als een reden of uitnodiging voor meer contact. U kunt hem een keer een duidelijk bericht sturen dat u geen contact meer wilt, en daarna zult u nergens meer op reageren.

Blokkeer de stalker
Blokkeer de stalker in je telefoon, mail, welke app etc. gebruik blacklist apps
Met deze app blokkeer je de stalker voor alles tegelijk

Schakel de locatiebepaling uit
Als u bijvoorbeeld op Facebook een bericht plaatst, kan het zijn dat er wordt vermeld waar u zich op dat moment bevindt. Dit moet natuurlijk wel uitgeschakeld zijn.

Wees voorzichtig met sociale media
Zorg er ook voor dat je geen informatie geeft over waar je bent, of waar je woont met je berichten en foto's op social media. Het kan verstandig zijn om een pauze in te lassen in de sociale media. Elke boodschap die de stalker leest kan nieuwsgierigheid of een reactie uitlokken en de obsessie aanwakkeren. Dat gaat natuurlijk ver, maar als het gaat om uw veiligheid, neem dan geen risico's.

Neem een tweede telefoon op
Je kunt van telefoon wisselen, of een nieuw nummer nemen en je oude nummer behouden, zodat de stalker niet meteen beseft dat je die telefoon niet meer gebruikt.

Maak een bestand
Maak overal screenshots van, en zet die foto's in een Word-bestand, met datum en uitleg. Zet de stalker niet met zijn of haar naam in je telefoon, maar laat het nummer op de screenshot verschijnen, zodat de screenshot niet de naam, maar het nummer laat zien. Dan zal het voor de stalker moeilijker zijn om het later te ontkennen. Anders kan de stalker zeggen dat je het zelf in scène hebt gezet. Je kunt gesprekken opnemen en naar jezelf mailen. Je kunt ook voicemails sturen naar je eigen e-mailadres.

Belangrijke informatie bij de hand hebben
Zorg ervoor dat u de belangrijke nummers (politie, 112, familie) snel en blindelings kunt bellen. Zorg ervoor dat je de nummers ergens hebt, voor het geval je telefoon niet werkt, of leer ze uit je hoofd.

Informeer derden
Zorg ervoor dat uw werk, familie, vrienden en/of maatschappelijk werkers ook elkaars gegevens hebben. Zorg ervoor dat ze weten wie de stalker is en vertel ze dat ze niet alleen dingen voor je moeten meenemen of informatie moeten geven. Zorg ervoor dat ze weten wat ze moeten doen als je bijvoorbeeld niet op het normale moment op het werk bent. Wees niet bang om hulp te vragen. Het is echt niet veel moeite om bijvoorbeeld naar je auto te lopen.

Controleer uw eigen persoonlijke gegevens
Controleer regelmatig bij bedrijven (zoals uw telefoonmaatschappij) of uw gegevens nog kloppen. De stalker kan een wijziging melden en vervolgens de factuur ontvangen en uw adres of telefoonnummer achterhalen.

Beveilig alles
Verander al je wachtwoorden. Niet alleen het laatste cijfer, maar alles. Gebruik geen controlevragen als u uw wachtwoord niet meer weet.

Doe een verklaring
Als u twijfelt over een aanklacht, kunt u dat op zijn minst een keer bij de politie melden. Dan wordt er een mutatie aangebracht in het politiesysteem. Als je later aangifte doet, kan de politie de stalker uitnodigen voor een Stop Talk: een waarschuwingspraatje, waarbij de stalker wordt opgeroepen om je met rust te laten. (Deze oproep is belangrijk voor de latere procedure. Een advocaat kan u ook een dagvaarding sturen). Stalking is een misdrijf. Als u aangifte doet, moet u ook een klacht indienen, wat betekent dat u echt wilt dat de stalker wordt vervolgd.
Lever een degelijk dossier af bij de politie, met alles wat je hebt bijgehouden. Geef aan wat je denkt dat de politie zou kunnen doen om de stalker op te sporen (als de stalker anoniem is), of hoe meer bewijs kan worden verzameld.

Luister naar je gevoelens
Het lijkt misschien allemaal erg overdreven, maar het is beter om je angst serieus te nemen.

 

Ga naar boven