Echtscheiding:

Pensioen

Het Nederlandse recht voorziet in pensioenverevening in geval van een echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Wanneer er een recht op pensioenverevening bestaat, heeft elk van de ex-echtgenoten recht op de helft van de pensioenaanspraak die tijdens het huwelijk is opgebouwd.

In geval van samenwonen kan er alleen een recht op pensioenverevening zijn als dit is voorzien in het reglement van het pensioenfonds of in het samenlevingscontract.

Ex-echtgenoten kunnen ervoor kiezen om verschillende regelingen te treffen met betrekking tot de pensioenrechten in een huwelijksregeling of -convenant.

Als er een recht op pensioenverevening bestaat, moet dit binnen 2 jaar na de echtscheiding aan het pensioenfonds worden gemeld door middel van een speciaal formulier. Als dit niet binnen die 2 jaar gebeurt, is er nog steeds aanspraak op het pensioen, maar kan het niet bij het pensioenfonds worden opgeëist, maar moet het direct bij de ex-echtgenoot worden opgeëist.

Het eerlijk verdelen van een pensioen is iets ingewikkelder als men privé-regelingen voor de oude dag heeft, of als men een bedrijf bezit in plaats van dat men in dienst is. Er zijn verschillende mogelijkheden, die we zullen uitleggen.