Echtscheiding:

Samenwonen

Wanneer u en uw ex-partner niet getrouwd zijn, maar samen hebben gewoond, kunnen de te behandelen onderwerpen lijken op een echtscheiding. Daarnaast kunnen de emotionele aspecten even ernstig zijn. Ook wanneer u zonder contract heeft samengewoond, kan er nog steeds sprake zijn van gezamenlijk bezit. Zonder huwelijk of contract heeft u echter geen recht op partneralimentatie. En u hebt geen recht op een ouderdomspensioen of een nabestaandenpensioen. Ook zonder huwelijk deelt u niet automatisch de wettelijke voogdij over de kinderen.

Wanneer u uw samenwoning beëindigt, kan het zijn dat u de rechtbank moet vragen om een tijdelijke beslissing te nemen. Dit kan in een kort geding, of in een speciale procedure op basis van gezamenlijk gezag en het ontbreken van toestemming tussen de ouders die het gezag delen. In dat geval kan de rechter een tijdelijke regeling treffen over de toegang of het hoofdverblijf.