Andere:

Restrictieorders

Als u slachtoffer bent van huiselijk geweld of stalking, kan het een (tijdelijke) oplossing zijn om de burgerlijke rechter om een straatverbod te vragen. De rechtbank kan de dader verbieden om contact met u (en uw kinderen) op te nemen, of om in de buurt van uw huis, uw werk of de school te komen.

Uiteraard zal de rechtbank vragen om bewijs, bij voorkeur een eerdere veroordeling door de strafrechter. Als er (nog) geen veroordeling is, is ander bewijs mogelijk. Als het bewijs niet zo sterk is, kan de rechtbank besluiten om te vragen of de aangeklaagde bereid is om vrijwillig te verklaren geen contact met u op te nemen voor de volgende periode. Zo'n verklaring wordt door de rechtbank opgeschreven en u kunt ervoor kiezen om de politie hierover te informeren.