Familierecht:

Vaststelling vaderschap

Wanneer het kind niet tijdens het huwelijk wordt geboren, kan het zijn dat de moeder de rechtbank moet vragen om het juridisch vaderschap van de biologische vader vast te stellen. Op deze manier kan de rechtbank de verplichting vaststellen om het kind te ondersteunen door het betalen van alimentatie. Deze procedure kan ook een DNA-test inhouden.

Wanneer het kind niet tijdens het huwelijk wordt geboren, kan het zijn dat de biologische vader de rechtbank om toestemming moet vragen om het kind als zijn wettig kind te erkennen. Normaal gesproken kan dit door de ouders worden gedaan, als de moeder meewerkt aan de erkenning. Als de moeder niet meewerkt, kan de vader de rechtbank vragen om de toestemming van de moeder te vervangen door de toestemming van de rechtbank om het kind te erkennen.