Echtscheiding:

Verdeling van huwelijksgemeenschap

Wanneer u getrouwd bent in gemeenschap van goederen, zullen alle goederen die u voor en tijdens het huwelijk hebt verkregen, gezamenlijk eigendom zijn van u en uw echtgeno(o)t(e). Nalatenschappen en schenkingen aan een van de echtgenoten worden ook toegevoegd aan de gemeenschap van goederen. Tenzij er een uitsluitingsclausule is. Dit geldt ook voor schulden die voor het huwelijk of tijdens het huwelijk zijn ontstaan. Beide echtgenoten kunnen aansprakelijk worden gesteld. Er zijn enkele uitzonderingen, zoals een vergoeding voor een letselschade. Dit is een strikt persoonlijk eigendom.

Wanneer er sprake is van een gemeenschap van goederen, moet het eigendom gelijkelijk over de echtgenoten worden verdeeld. Als men bijvoorbeeld het huis wil behouden, zal hij of zij de andere echtgenoot de helft van de waarde van het huis moeten betalen.