Familierecht:

Voornaam wijzigen

De voornaam kan alleen worden gewijzigd door een beslissing van de rechtbank. Het verzoek moet door een advocaat bij de rechtbank worden ingediend. De wijziging van de voornaam is alleen toegestaan als daar een goede reden voor is. Uiteraard is adoptie of geslachtsverandering een goede reden, maar ook meer specifieke persoonlijke of familiale omstandigheden kunnen als een goede reden voor dit persoonlijke verzoek worden vermeld. Aan de andere kant weegt de rechtbank ook of er redenen van algemeen belang zijn die onverenigbaar zouden kunnen zijn met de gevraagde naamsverandering.