Het Nederlandse woord 'smaad' betekent: in het openbaar beschuldigingen uiten aan het adres van iemand, om zo iemands reputatie te schaden. Als je dit doet terwijl je weet dat de beschuldigingen niet waar zijn, wordt het 'laster' genoemd.

In het Verenigd Koninkrijk smaad is opgesplitst in twee rechtsgrondslagen die een persoon kan aanklagen: laster en smaad. Smaad is smaad van een persoon door middel van een voorbijgaande vorm van communicatie, over het algemeen spraak. Smaad is smaad van een persoon door middel van een permanente vorm van communicatie, meestal het geschreven woord. De Nederlandse wet maakt dit onderscheid niet.

Het Nederlandse woord 'smaad' betekent: in het openbaar beschuldigingen uiten aan het adres van iemand, om zo iemands reputatie te schaden. Als je dit doet terwijl je weet dat de beschuldigingen niet waar zijn, wordt het 'laster' genoemd.

Laster is niet strafbaar als de dader uit noodzaak van verweer heeft gehandeld of te goeder trouw had kunnen aannemen dat de beschuldiging op waarheid berustte en dat het openbaar belang openbaarmaking gebiedt.