Laden...
Internationale kinderontvoering2023-07-27T22:33:54+02:00

 Internationale Kinderontvoering

Er zijn twee soorten internationale kinderontvoeringen:

 • De ene ouder neemt het kind mee naar een ander land, zonder toestemming van de andere ouder die ook de voogdij heeft.
 • De ene ouder besluit het kind niet terug te brengen naar het land waar het zijn gewone verblijfplaats heeft, zonder toestemming van de andere ouder die ook het gezag heeft.

Wanneer beide ouders het gezag over een kind hebben en de ene ouder besluit het kind naar een ander land te brengen, of het kind in een ander land te houden zonder de toestemming van de andere ouder, is er sprake van een internationale kinderontvoering. In veel landen is dit een criminele daad.

Het Verdrag van Den Haag inzake internationale kinderontvoering schrijft voor dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat het kind onmiddellijk wordt teruggestuurd naar de staat waar het zijn 'gewone verblijfplaats' had voordat het werd ontvoerd. Er zijn slechts enkele uitzonderingen op deze regel.

De ontvoering van kinderen creëert een gecompliceerde situatie, die zo snel mogelijk moet worden opgelost, in het belang van het kind.

Scroll naar beneden, om meer te lezen over internationale kinderontvoering:

 • wat ik voor je kan doen
 • A-Z uitgelegd
 • FAQ
 • andere relevante websites
 • blogs
 • jurisprudentie over ontvoering van kinderen

Vragen over een mogelijke internationale verhuizing?

Wat ik voor u kan doen bij een (mogelijke) internationale kinderontvoering

Onderhandelingen

We kunnen proberen dit conflict op te lossen met onderhandelingen of bemiddeling.

Maar verlies er niet te veel tijd mee.

Tijd is van essentieel belang in kinderontvoeringszaken.

Contact opnemen met de centrale autoriteit

De overblijvende ouder, wiens kind is ontvoerd, kan contact opnemen met de Centrale Autoriteit van zijn eigen land. De CA neemt dan contact op met de CA van het land waar het kind woont.

De centrale autoriteiten zullen samenwerken om informatie uit te wisselen, het kind te beschermen, te proberen de zaak met bemiddeling op te lossen of een gerechtelijke procedure mogelijk te maken.

Procedure voor de Nederlandse rechter

Het verdrag bepaalt welke rechtbank bevoegd is om het verzoek tot terugzending van het kind te behandelen. Dit hangt af van de plaats waar het kind momenteel woont, zijn feitelijke verblijfplaats, die niet dezelfde is als zijn gewone verblijfplaats.

Ik kan deze procedure binnen enkele dagen voor u starten.

Een procedure starten in een ander land

U kunt contact met mij opnemen als u vragen heeft over internationale kinderontvoering. Ik deel graag mijn kennis en ervaring over het Haags Verdrag, alle gerelateerde internationale rechtsbronnen en de Nederlandse rechtsgang.

Op verzoek kan ik uw aangifteformulier of rechtbankpapieren controleren en uw strategie bespreken.

Uitleg van het Haags Kinderontvoeringsverdrag

Ik heb de nationale en internationale rechtsbronnen grondig bestudeerd en kan u en uw advocaat veel tijd besparen.

Ik deel mijn kennis graag met iedere organisatie of onderneming die geconfronteerd wordt met de gevolgen van internationale kinderontvoering.

Tenuitvoerlegging van de beschikking

Het Verdrag verplicht de landen er ook toe te verzekeren dat nadat de rechtbank heeft besloten dat een kind moet terugkeren, het kind inderdaad zal worden teruggestuurd.

De Nederlandse wet geeft verschillende mogelijkheden om druk uit te oefenen op de ontvoerende ouder, zoals hulp van de politie, straffen of het in hechtenis nemen van de ontvoerende ouder. Maar er zijn meer opties.

Vragen over een mogelijke internationale verhuizing?

Lees meer over Internationale Kinderontvoering

A-Z uitgelegd

Ik wil u graag alle relevante termen uitleggen, zowel de Engelse termen als de Nederlandse termen waarmee u in de procedure of in de communicatie met de Centrale Autoriteit te maken kunt krijgen. Als u iets mist, laat het mij dan weten.

Veelgestelde vragen

Ik heb de veelgestelde vragen over dit onderwerp met de antwoorden opgesomd. Ik verwijs ook naar andere relevante bronnen binnen onze website of elders. Als uw vraag niet op de lijst staat, neem dan contact met mij op.

Lees meer over internationale kinderontvoering op: www.carefulchildrelocation.com

Meer informatie voor u om door te lezen

Openbare bronnen

De Nederlandse Centrale Autoriteit

Hoe kunt u contact opnemen met de Nederlandse Centrale Autoriteit om een retouraanvraag in te dienen?

www.government.nl/topics/international-child-abduction

De Nederlandse Centrale Autoriteit is de eerste organisatie waarmee u moet praten als u een teruggaveverzoek wilt indienen. Zij zullen onderzoek doen voordat zij beslissen of zij uw verzoek inwilligen. En dan starten zij hun buitengerechtelijke procedure, die u niets kost.

Zij nemen contact op met de ouder die het kind naar Nederland heeft gebracht en kijken of deze bereid is mee te werken of mee te werken aan bemiddeling.

Als dat geen positief resultaat oplevert, zult u moeten beslissen of [...]

Met wie moet ik contact opnemen?

Centrum IKO

www.kinderontvoering.org

Het Nederlandse Centrum voor Internationale Kinderontvoering

Als u een teruggeleidingsverzoek wilt indienen over een kind dat naar Nederland is ontvoerd, wilt u weten met wie u contact moet opnemen. In een geval van kinderontvoering kunt u contact opnemen met het Centrum IKO. U heeft hiervoor geen advocaat nodig. In geval van nood kunnen zij zelfs voor u contact opnemen met de grensbewaking.

IKO is een onafhankelijke organisatie, gefinancierd door de regering van Duth. Zij kunnen u uitleggen welke mogelijkheden u in Nederland heeft. Zij kunnen u informatie geven en de mogelijkheid van Cross Border Mediation uitleggen. De [...]

Blogs

De uitzondering voor ernstig risico

Indien een kind door zijn ouder naar een ander land is ontvoerd, kan de andere ouder de rechter in dat land verzoeken de terugkeer van het kind te gelasten naar het land waar het kind vóór de ontvoering woonde. De rechter kan dit weigeren op grond van de uitzondering wegens ernstig risico.

Uitzondering voor het grafrisico

De rechter kan dat bevel weigeren op grond dat er een ernstig risico bestaat dat het kind in dat land aan een lichamelijk of geestelijk gevaar wordt blootgesteld of anderszins in een ondraaglijke toestand wordt gebracht (artikel 13, lid 1, sub b, van het Haags Verdrag [...]

De gewone verblijfplaats van een kind

Het Haags Kinderontvoeringsverdrag beoogt de onmiddellijke terugkeer van kinderen die onrechtmatig zijn overgebracht naar of vastgehouden in een verdragsluitende staat. Het verdrag dient ter bescherming van de kinderen, maar ook ter bescherming van het bestaande omgangsrecht. Daartoe moet de rechter weten wat de gewone verblijfplaats van een kind is.

De procedure waarin de rechterlijke instantie wordt verzocht de terugkeer van het kind te gelasten, wordt gevoerd in het land waar het kind thans verblijft. Dat gerecht [...]

jurisprudentie

12 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf

Rechtbank Gelderland

1 juli 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:3355

De moeder onttrok haar driejarige dochter gedurende 14 maanden aan de wettelijke voogdij van de vader. Nu krijgt ze een voorwaardelijke gevangenisstraf met proeftijd en moet ze een schadevergoeding betalen. 

Onbekend adres

De moeder is na een vakantie met de minderjarige in het buitenland niet teruggekeerd. Zij heeft de vader niet laten weten in welk land zij verbleven. Zij had zich in Nederland laten uitschrijven. En in Frankrijk had zij zich opzettelijk niet ingeschreven en geen bankrekening of auto op haar naam staan, met het doel dat zij niet gemakkelijk kon worden gevonden. Als gevolg daarvan duurde het een [...]

Weigering van kinderen wordt niet geaccepteerd

Rechtbank Den Haag

26 maart 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:2861

De rechtbank ziet geen reden voor 'weigering', omdat het verzet van de kinderen het gevolg is van het negatieve beeld dat vader heeft van moeder en hun afhankelijkheid van vader. De Voogdij-advertentie had opnieuw bevestigd dat de kinderen en de vader in Nederland 'een eiland' vormen. Volgens haar is er sprake van cognitieve dissonantie en systemische druk. Het hof vindt dat hun verzet geen reden is om de onmiddellijke terugkeer naar de VS te weigeren.

De Conventie

Op grond van het Haags Kinderontvoeringsverdrag moet de rechter de onmiddellijke terugkeer van een kind in de [...]

Als u meer wilt lezen over de internationale verhuizing van kinderen, bezoek dan de website Carefulchildrelocation.com.

Deze website geeft informatie over:

 • internationale omgangsregelingen,
 • internationale ouderschapsplannen,
 • toestemming krijgen om te verhuizen,
 • voorkomen dat de andere ouder verhuist,
 • kinderontvoering,
 • de 6 verweren in kinderontvoeringszaken

en nog veel meer!

Wacht maar niet. Wees voorbereid en verzamel alle relevante informatie

Ga naar boven