Heeft het werken in ploegendienst een negatief effect op je recht om de kinderen te zien? Betekent onregelmatige werktijden dat u de kinderen nauwelijks zult zien? Nee, dat zou niet moeten. De zorgregeling of bezoeksregeling moet gebaseerd zijn op het belang van de kinderen en er moet ook rekening worden gehouden met de belangen van de ouders. Dus ja, een werknemer in ploegendienst kan een goede omgangsregeling hebben.

Moet de zorgregeling vast en rechtdoorzee zijn, of flexibel en aangepast aan het werkschema van de brandweerman? Dat kan afhankelijk zijn van de leeftijd van de kinderen. Of ze speciale behoeften hebben. Kinderen met autisme kunnen een vast schema nodig hebben. De afstand tussen de huizen van de ouders kan van invloed zijn. Natuurlijk kan het voor de andere ouder erg moeilijk zijn om zich aan te passen aan het werkschema van de persoon met wie je niet meer samenwoont. Maar het kan ook in het belang van het kind zijn om onregelmatig, maar frequent contact te hebben.

In Nederland

In Nederland lijken de rechtbanken de voorkeur te geven aan zeer eenvoudige zorgregelingen, die in een paar zinnen kunnen worden opgeschreven. Hoe minder, hoe beter, lijkt het. Dit wordt geacht in het belang van het kind te zijn. Het moet voor een kind duidelijk zijn waar het de volgende dag of de volgende week verblijft. Ook kan een kind een druk schema hebben met school, sport en andere activiteiten. Het kan in het belang van het kind zijn dat de opvang niet in de weg staat van die activiteiten.

Uiteraard wordt ook rekening gehouden met de belangen van de andere ouder. De andere ouder kan zich ook een zeer eenvoudige regeling wensen. Het stelt de andere ouder in staat om zelf plannen te maken voor werk, vakantie, etcetera. Misschien is de andere ouder doordeweeks druk bezig en wil hij of zij ook in het weekend tijd met de kinderen doorbrengen. Hij of zij vindt het misschien niet leuk om zich aan te passen aan het werkschema van de ex-partner.

Amerikaanse ploegendienstrooster

In de Amerikaanse jurisprudentie vindt u het 'fireworkers schedule' of het 'shiftworkers schedule'. Dit betekent dat de zorgregeling niet is aangepast aan het werkschema. Dit kan in het belang van het kind zijn, als het de enige of de beste manier is om 'frequent contact tussen een kind en elke ouder te stimuleren voor perioden van bezetenheid die de ontwikkeling van een hechte en voortdurende relatie tussen elke ouder en kind optimaliseren', bijvoorbeeld.

Een zorgregeling op basis van het werkschema van een brandweerman is niet in een paar woorden op te schrijven. Het advocatenkantoor Bryan Fagen (Texas, VS) heeft een bloggen over dit onderwerp. Hij geeft een paar goede voorbeelden van hoe een vuurwerkschema onder woorden kan worden gebracht in een overeenkomst tussen de ouders of in een rechterlijke uitspraak.

Conclusie

Het lijkt redelijk om de zorgregeling aan te passen aan het werkschema van de brandweerman of andere ploegenarbeider. Zeker als deze ouder tijdens de relatie al in ploegendienst was. Mensen kunnen niet zomaar van zorgverlener veranderen. Zeker niet na een dure echtscheiding. Kinderen kunnen hun ouders niet kiezen voor hun carrière en ze willen alleen maar hun beide ouders zien en een goede relatie hebben met hun beide ouders.