Rechtbank Oost-Brabant

In dit geval vroeg de vrouw de rechtbank in kort geding om het gebruiksrecht van de woning en de voorlopige toewijzing van de kinderen in plaats van in een echtscheidingsprocedure. 

The parties were married in 2017 and lived together with their children of two and three years old. The wife is 27 weeks pregnant from the third.  Recently, the mayor has imposed a house ban on the husband for the duration of 10 days, until 3 March 2020. The reason for this was that the man would have behaved intimidating, violent and jealous. On 12 April 2020, the woman left the house because she no longer felt safe there. The woman has been staying with her parents ever since with the children. The woman states that she can no longer stay with her parents and that there is an emergency situation. She asks the court for exclusive use of the house without a divorce.

In kort geding?

De man betoogt dat de vrouw niet-ontvankelijk moet worden verklaard, omdat zij haar vorderingen moet indienen in een kort geding van de familiekamer van de rechtbank. Dus in een kort geding voorafgaand aan of gelijktijdig met een echtscheidingsprocedure.
Indeed, it is common practice in divorce proceedings to decide on the division of marital property and the use of the echtelijke woning in the period up to and shortly after the divorce, and, if necessary, to seek a decision on the provisional use of the marital home in an a preliminary relief proceeding.

De beslissing van het hof

De rechtbank overweegt dat partijen hun huwelijk nog een kans willen geven en dat er geen sprake is van een echtscheidingsprocedure en dat de vrouw stelt dat er sprake is van een noodsituatie. De vrouw is daarom ontvankelijk in haar vorderingen.
The court is of the opinion that the interests of the wife and the children upon return to the home outweigh the interests of the husband to be able to continue living in the home. The court thinks the woman can indeed ask for exclusive use of the house without a divorce procedure.

De rechtbank heeft daarom besloten dat het verzoek van de vrouw zal worden ingewilligd voor een periode van 6 weken. De rechtbank heeft ook besloten dat de beslissing zo nodig met behulp van de politie ten uitvoer kan worden gelegd. Partijen kunnen deze 6 weken gebruiken om therapie of begeleiding te krijgen. Als dit niet lukt, kan de vrouw voorlopige maatregelen vragen op grond van art. 822, verbonden aan een echtscheidingsprocedure.

Wat betekent dit voor andere echtgenoten?

Als er sprake is van een noodsituatie, kan een kort geding een snellere oplossing bieden dan een kort geding in het kader van een echtscheidingsprocedure. Ook wanneer de beslissing tot echtscheiding nog niet is genomen, kan een kort geding uitkomst bieden.