Als u een Nederlandse rechterlijke uitspraak heeft waarin staat dat u een bezoekregeling met uw kind heeft, kan de politie u helpen om toegang tot uw kind te krijgen. De politie kan terughoudend zijn. Als er bijvoorbeeld een beslissing van de kinderbescherming is die (een deel van) de voogdij heeft, kan de politie weigeren om de beslissing ten uitvoer te leggen.
U kunt overwegen om aangifte te doen van een strafbaar feit door de andere ouder. In Nederland is emotionele mishandeling (dwangmaatregelen) geen strafbaar feit. (In het Verenigd Koninkrijk, Wale, Schotland, Ierland, Australië, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten is het een strafbaar feit).
U kunt zich melden:
- Het kind uit uw voogdij houden / u de toegang tot uw kind ontzeggen
- Het kind zonder reden van school houden
- Smaad of laster
Aangifte van het misdrijf kan leiden tot nieuwe informatie, met behulp van de politie. We kunnen ook een kopie vragen van alle politieregistraties waarbij uw kind betrokken is. En natuurlijk zal de Nederlandse officier van justitie indien nodig een verzoek om internationale rechtsbijstand indienen.