U kunt op de website van de HCCH zien welke landen het verdrag hebben ondertekend en op welke datum dat is gebeurd:
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=24
De HCCH heeft een spreadsheet gemaakt met de aanvaarding van de toetreding tot het Verdrag inzake de ontvoering van kinderen:
https://assets.hcch.net/docs/d796ab1c-7137-4376-8564-3dcd7d078e49.pdf
Het verdrag is per definitie van kracht tussen alle staten die het verdrag hebben geratificeerd.
Als een staat lid is geworden via de toetredingsprocedure van de kunst. 38 van het verdrag, maar het verdrag niet heeft geratificeerd, moet u nagaan of de andere staat de toetreding van de andere staat heeft aanvaard. Indien een staat vóór de andere staat is toegetreden, moet de eerste staat de toetreding van de tweede staat aanvaarden.
Als het thuisland van het kind geen lid is, maar het land waar het kind op dat moment verblijft wel lid is, kunt u nog steeds gebruik maken van het verdrag en een terugkeerbesluit vragen in het land waar het kind verblijft.
Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt de landen bij die het verdrag afdwingen en onderhoudt een soortgelijke website: https://travel.state.gov/content/childabduction/english/country/hague-partycountries.html
U zult dus de datum van toetreding, de datum van ratificatie en de eventuele aanvaarding van de toetreding moeten controleren om na te gaan of er een verdragsbasis is tussen de twee landen.