Ja. In Nederland wordt dit 'zorgkorting' genoemd. Deze korting is gebaseerd op het gemiddelde aantal dagen per week (inclusief feestdagen) dat u voor de kinderen zorgt. Het idee hierachter is dat op die dagen de ouder die de vaste kosten (school, sport, kleding etc.) voor het kind betaalt geen kosten maakt voor de dagelijkse dingen zoals eten.

Als u minder dan 1 dag per week voor de kinderen zorgt: 5%.
Met een gemiddelde van 1 dag per week: 15
Gemiddeld 2 dagen per week: 25
Gemiddeld 3 dagen per week: 35

Het minimum is 5 %, omdat ouders een recht en een verplichting hebben ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het kind om ervoor te zorgen dat er contact is, en dus had de ouder ten minste die kosten kunnen maken.

Uitzonderingen zijn natuurlijk mogelijk. Bijvoorbeeld als de ouder met een zorgregeling of bezoekregeling niet voldoet aan zijn of haar verplichting om contact op te nemen met het kind. In dat geval kan de rechter uitgaan van een 0% zorgkorting.