Deze website (www.findlaw.com) zal u juridische informatie geven over het recht in de verschillende staten van de V.S. Het is een goede plaats om uw onderzoek naar informatie over familierecht in de verschillende staten van de V.S. te beginnen.

In sommige echtscheidingszaken kan er meer dan één rechtbank zijn die de echtscheidingsprocedure kan behandelen. U kunt een voorkeur hebben voor de ene rechtbank boven de andere. In andere gevallen kan het zijn dat de rechtbank in het ene land of staat de wetten van een andere staat van de V.S. moet toepassen. In dat soort gevallen is het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn, en soms ook om in staat te zijn de rechtbank goed te informeren over de wet van die andere staat.

Natuurlijk moet u diepgaand advies inwinnen bij een gespecialiseerde advocaat, maar dit is een goed begin.

Deze website geeft u informatie over allerlei juridische onderwerpen, waaronder familierecht. Het gaat over adoptie, huiselijk geweld, abortus, huwelijk, voogdij, kinderalimentatie, naamsverandering enzovoort. Het geeft korte samenvattingen en interessante blogs over alle gerelateerde onderwerpen.

Op deze website kunt u ook een plaatselijke familierechtadvocaat vinden, om uw zaak te behandelen, of om uw huidige advocaat bij te staan.