De ongeoorloofde overbrenging of niet-terugkeer van een kind, zonder de toestemming van de andere ouder met voogdijrechten.

Gerelateerde Entries