Acquiescence

2023-03-01T21:28:28+01:00

Men spreekt van berusting indien, hoewel de andere ouder niet vooraf toestemming voordat het kind ging leven [...]