Verdrag van Den Haag

www.hcch.net

Het Verdrag van Den Haag van 25 oktober 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen

U kunt de tekst van het verdrag lezen op de website van de HCCH, de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht. Lees de volledige tekst van het verdrag in Engels of in een van de beschikbare vertalingen.

Op de website van HCCH is dat ook te zien:

  • een statustabel met alle verdragsluitende staten
  • een spreadsheet met de aanvaarding van de toetreding tot het Verdrag inzake de ontvoering van kinderen
  • landprofielen
  • informatie over bemiddeling
  • de gidsen voor goede praktijken
  • statistieken over toepassingen
  • bilaterale overeenkomsten inzake de ontvoering van kinderen