Het verdrag geeft geen definitie van "gewone verblijfplaats". Het is echter duidelijk dat de lidstaten een ondubbelzinnige interpretatie van het verdrag moeten hanteren.

De gerechtelijke uitspraken van het Europese Hof van Justitie geven verschillende criteria om de gewone verblijfplaats van de kinderen te bepalen.

De gewone verblijfplaats van een kind komt overeen met de plaats waar hij in feite het middelpunt van zijn leven is. Het gaat om de plaats die een zekere integratie van het kind in een sociale en familiale omgeving tot uitdrukking brengt. Het gaat om de plaats die een bepaalde integratie van het kind in een sociale en familiale omgeving tot uitdrukking brengt. Het gaat over de plaats die een bepaalde integratie van het kind in een sociale en familiale omgeving tot uitdrukking brengt. en de verhuizing van het gezin naar die staat, de nationaliteit van het kind, de plaats waar en de omstandigheden waaronder het kind naar school gaat, de talenkennis van het kind en de familie- en sociale banden in die staat.