De echtscheiding is pas definitief als het echtscheidingsvonnis is geregistreerd bij de gemeente waar u bent getrouwd. De registratie kan plaatsvinden na drie maanden vanaf de datum van het echtscheidingsvonnis. Na die drie maanden moet u eerst bij de rechtbank een verklaring vragen dat niemand tegen de echtscheiding zelf in beroep is gegaan. (Er kan door één of beide partijen beroep worden aangetekend tegen de andere beslissingen). Als beide partijen het schriftelijk eens zijn, kan de beslissing ook eerder worden geregistreerd.

Soms wordt in de eerste orde alleen de echtscheiding uitgesproken en worden de andere zaken aangehouden. In dat geval kan voorafgaand aan de zitting nog informatie over die onderwerpen worden uitgewisseld. En die kunnen tijdens de zitting worden besproken.

Je bent het probalby eens met de echtscheiding zelf. U kunt tegen de andere beslissingen van de rechtbank in beroep gaan. Bijvoorbeeld de beslissing over alimentatie, of over de kinderen. Maar dan kan de echtscheiding zelf definitief zijn na drie maanden sinds de dag dat de beslissing is genomen. Als u in beroep gaat, zijn de beslissingen van de rechtbank over alimentatie, verdeling, kinderen etc. al geldig en uitvoerbaar. Daarom kan de rechtbank bij of na het instellen van een beroep worden gevraagd de uitvoerbaarheid van de beslissing op te schorten.

Als u de echtscheiding na zes maanden na deze periode van drie maanden niet bij de juiste gemeente registreert, wordt de echtscheiding ongeldig. In dat geval moet u de echtscheidingsprocedure opnieuw beginnen.