Internationale Kinderontvoering FAQ2020-06-17T14:33:38+02:00

Veelgestelde vragen

Internationale Kinderontvoering

Is kinderontvoering een strafbaar feit?2020-05-22T19:49:12+02:00

In Nederland is het een strafbaar feit om een kind weg te houden van de persoon (personen) die het gezag over het kind heeft (hebben). Het wordt 'onttrekking aan het gezag' genoemd. Dit strafbare feit wordt beschreven in artikel 279 van het Nederlandse strafrecht.

Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft een richtlijn geschreven over wat voor soort straf het zal eisen in strafzaken over terugtrekking uit het gezag. U kunt dit lezen richtlijn op de website van de overheid. De vierde categorie zaken betreft internationale kinderontvoeringen.

In 2019 heeft het Hof in Den Haag een vader veroordeeld wegens internationale kinderontvoering. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 42 maanden. Hij had de kinderen bij de moeder weggehaald toen ze 3 en 8 jaar oud waren. Daarna had hij ze meegenomen naar andere locaties en had hij hun naam veranderd. Hierdoor wist de moeder niet waar de kinderen zich bevonden voor een periode van 11 jaar. U kunt lees deze beslissing op de website van de Nederlandse rechtbanken.

Wat als het kind tijdens de procedure naar een ander land wordt gebracht?2020-06-03T21:28:11+02:00

Artikel 12 van het verdrag bepaalt dat indien de rechter redenen heeft om aan te nemen dat het kind naar een ander land is overgebracht, hij de procedure kan schorsen of het verzoek kan weigeren. De overbrenging van het kind naar een ander land zal de gewone verblijfplaats van het kind niet veranderen.

Wat is internationale kinderontvoering?2020-05-22T20:28:58+02:00

Er zijn twee verschillende manieren waarop een ouder het kind kan ontvoeren.

De eerste is door het kind naar een andere staat te brengen zonder toestemming van de andere ouder. Dit is alleen het geval als de andere ouder het (gezamenlijke) gezag over het kind heeft.

De andere is door het kind niet terug te sturen naar de thuisstaat, zonder toestemming van de andere ouder. Ook hier geldt dat de andere ouder (gezamenlijk) gezag moet hebben, zodat er sprake is van een internationale kinderontvoering. Deze vorm van ontvoering kan bijvoorbeeld plaatsvinden na een vakantie in een ander land.

Wat gaat de Nederlandse politie voor mij doen?2020-05-05T10:04:46+02:00

Als u een Nederlandse rechterlijke uitspraak heeft waarin staat dat u een bezoekregeling met uw kind heeft, kan de politie u helpen om toegang tot uw kind te krijgen. De politie kan terughoudend zijn. Als er bijvoorbeeld een beslissing van de kinderbescherming is die (een deel van) de voogdij heeft, kan de politie weigeren om de beslissing ten uitvoer te leggen.
U kunt overwegen om aangifte te doen van een strafbaar feit door de andere ouder. In Nederland is emotionele mishandeling (dwangmaatregelen) geen strafbaar feit. (In het Verenigd Koninkrijk, Wale, Schotland, Ierland, Australië, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten is het een strafbaar feit).
U kunt zich melden:
- Het kind uit uw voogdij houden / u de toegang tot uw kind ontzeggen
- Het kind zonder reden van school houden
- Smaad of laster
Aangifte van het misdrijf kan leiden tot nieuwe informatie, met behulp van de politie. We kunnen ook een kopie vragen van alle politieregistraties waarbij uw kind betrokken is. En natuurlijk zal de Nederlandse officier van justitie indien nodig een verzoek om internationale rechtsbijstand indienen.

Welke landen hebben het verdrag ondertekend?2020-06-12T13:47:15+02:00

U kunt op de website van de HCCH zien welke landen het verdrag hebben ondertekend en op welke datum dat is gebeurd:
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=24
De HCCH heeft een spreadsheet gemaakt met de aanvaarding van de toetreding tot het Verdrag inzake de ontvoering van kinderen:
https://assets.hcch.net/docs/d796ab1c-7137-4376-8564-3dcd7d078e49.pdf
Het verdrag is per definitie van kracht tussen alle staten die het verdrag hebben geratificeerd.
Als een staat lid is geworden via de toetredingsprocedure van de kunst. 38 van het verdrag, maar het verdrag niet heeft geratificeerd, moet u nagaan of de andere staat de toetreding van de andere staat heeft aanvaard. Indien een staat vóór de andere staat is toegetreden, moet de eerste staat de toetreding van de tweede staat aanvaarden.
Als het thuisland van het kind geen lid is, maar het land waar het kind op dat moment verblijft wel lid is, kunt u nog steeds gebruik maken van het verdrag en een terugkeerbesluit vragen in het land waar het kind verblijft.
Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt de landen bij die het verdrag afdwingen en onderhoudt een soortgelijke website: https://travel.state.gov/content/childabduction/english/country/hague-partycountries.html
U zult dus de datum van toetreding, de datum van ratificatie en de eventuele aanvaarding van de toetreding moeten controleren om na te gaan of er een verdragsbasis is tussen de twee landen.

Ga naar boven