Procedure voor de Nederlandse rechtbank

Internationale Kinderontvoering

Als uw kind naar Nederland is ontvoerd, kunt u op basis van het Haags Kinderontvoeringsverdrag een procedure starten bij de rechtbank in Den Haag. De rechtbank Den Haag is bevoegd in alle ontvoeringszaken in Nederland. U hoeft niet te wachten op het resultaat van de mediation. Cross Border Mediation kan beginnen nadat u de procedure bent gestart.

Als uw advocaat zal ik dat doen:

  • met u bespreken of u al dan niet gezagsrechten over het kind heeft
  • Bespreken of het verdrag van toepassing is
  • u uitleggen welke documenten moeten worden voorgelegd
  • bespreken welke bewijzen beschikbaar zijn en hoe deze aan de rechter kunnen worden voorgelegd
  • de documenten bij de rechtbank indienen en met u of namens u aanwezig zijn op de zitting
  • Ik begeleid u door de procedure en leg alles uit over bemiddeling, de voogd ad litem enzovoort.

Als uw huidige advocaat de onderhandelingen voor u voert, zal ik u en uw advocaat graag informeren en adviseren. De meeste familierechtadvocaten krijgen slechts af en toe te maken met een internationale kinderontvoeringszaak. Omdat ontvoeringsprocedures in korte tijd worden behandeld, is het efficiënt als ik uw advocaat snel kan wijzen op de relevante juridische bronnen en met u en uw advocaat kan meedenken over de te volgen strategie.

Als u deelneemt aan Cross Border Mediation in Nederland, neemt u samen met de andere ouder en de 2 mediators deel aan de gesprekken. De advocaten nemen niet deel aan die gesprekken. Als uw advocaat ben ik gedurende de gehele mediation beschikbaar voor overleg, zodat u goed geïnformeerd deze gesprekken kunt voeren.

Gelieve te raadplegen. neem contact met mij op om uit te vinden hoe ik kan helpen.

Terug naar : Internationale kinderontvoering