Internationale Kinderontvoering:

Procedure voor de Nederlandse rechter

Internationale kinderontvoering betekent dat een van de ouders het kind illegaal naar een ander land heeft gebracht, of het kind in een land houdt, met de bedoeling het kind daar te houden om in dat land te gaan wonen.

Illegaal betekent: niet in overeenstemming met het gezagsrecht volgens het recht van de staat waar het kind onmiddellijk voor de verwijdering of het vasthouden van het kind zijn gewone verblijfplaats had. en zonder toestemming van de andere ouder die het gezag over het kind heeft.

De belangrijkste vraag die moet worden beantwoord is of het betrokken land het Verdrag van Den Haag inzake de burgerrechtelijke aspecten van internationale kinderontvoering al dan niet heeft toegejuicht. In dat geval kan een procedure worden gestart in het land waar het kind illegaal wordt vastgehouden, om de rechter te vragen te beslissen dat het kind moet worden teruggebracht naar het land waar het voor de ontvoering zijn gewone verblijfplaats had. In principe zal de rechter dit beslissen, tenzij er al een jaar is verstreken op het moment dat u de procedure start.

De ouder die wil dat de rechtbank beslist dat het kind mag blijven, zal de rechtbank ervan moeten overtuigen dat ook dat niet het geval is:

 • er is geen ontvoering,
 • de andere ouder ging akkoord,
 • Het terugbrengen van het kind naar het land waar het kind vóór de ontvoering zijn of haar gewone verblijfplaats had, zal gevaar opleveren voor zijn of haar fysieke of mentale situatie of ertoe leiden dat het kind in een anderszins als ondraaglijk beschouwde situatie terechtkomt,
 • het kind verzet zich tegen zijn of haar terugkeer naar het land waar het zijn of haar gewone verblijfplaats had (het kind moet als oud genoeg worden beschouwd om zich een mening te vormen over de zaak),
 • of dat de terugkeer naar het vorige land een schending van de mensenrechten zou zijn.

In Nederland is de procedure als volgt:

 • U kunt het ministerie van Veiligheid en Justitie vragen om contact op te nemen met de autoriteit van het andere land over de ontvoering. Dit is geen noodzakelijke stap. U kunt er ook voor kiezen om direct een gerechtelijke procedure te starten.
 • u start de procedure bij de Nederlandse rechter met binnen twee weken de eerste zitting in de rechtbank. De rechtbank wil dat:
  • de argumenten aan beide zijden te horen;
  • kijken of de partijen bereid zijn om afspraken te maken voor visitaties voor de komende weken en
  • kijken of partijen willen deelnemen aan 'Cross Boarder Mediation'.
 • Het doel van Cross Boarder Mediation is om te kijken of partijen samen een beslissing kunnen nemen over waar de kinderen zullen wonen. Als partijen het daar niet over eens kunnen worden, kan het doel zijn om te kijken of partijen het eens kunnen worden over bezoeksregelingen voor de twee mogelijke uitkomsten van de gerechtelijke procedure: zowel voor de situatie waarin het kind in Nederland verblijft als voor de situatie waarin het kind wordt teruggebracht naar het land waar het voor de ontvoering zijn gewone verblijfplaats had. Het treffen van deze regeling kan later tijd, geld en moeite besparen. Als Cross Boarder Mediation niet mogelijk is of niet succesvol is, kunnen meer procedures nodig zijn, later in het land waar de kinderen verblijven na de beslissing van de Nederlandse rechter. Voordat de Cross Boarder Mediation begint zal een kindertherapeut met de kinderen praten om te zien hoe zij zich voelen over de situatie. Deze informatie wordt tijdens de Cross Boarder Mediation met de partijen gedeeld. De Cross Boarder Mediation vindt plaats in het eerste weekend na de zitting in de rechtbank. Beide partijen spreken met een team van twee mediators. Uiteraard staan wij klaar om u te adviseren. Als er geen overeenstemming is over de terugkeer van de kinderen, zullen wij u adviseren over de mogelijke bezoekmogelijkheden. Wij willen niet dat u het niet eens wordt over onvoldoende bezoekregelingen, alleen vanwege de emoties tijdens dat weekend of vanwege mogelijke druk van de andere partij of de mediators. Wanneer de mediators denken dat er een overeenkomst is, zullen zij deze naar de advocaten sturen, zodat zij (opnieuw) met hun cliënten kunnen overleggen.
 • Na twee weken vindt de tweede zitting in de rechtbank plaats. Uiteraard is een nieuwe hoorzitting in de rechtbank niet nodig als partijen een akkoord hebben bereikt. Indien partijen geen overeenstemming hebben bereikt over de terugkeer, is het mogelijk dat zij wel overeenstemming hebben bereikt over de bezoekregeling na de ontvoeringszaak. In dat geval is de rechtbank niet op de hoogte van de uitkomst van de bemiddeling. Partijen kunnen afspreken dat de rechtbank zich kan informeren over de uitkomst van de mediation, maar pas nadat de rechtbank heeft besloten of de kinderen in Nederland mogen blijven of niet. De rechtbank kan alleen beslissen of de kinderen al dan niet moeten worden teruggestuurd. De rechtbank kan geen beslissing nemen over de bezoekregeling. Dat is aan het land waar de kinderen na de beslissing in de ontvoeringszaak zullen verblijven.
 • Kort na de hoorzitting in de rechtbank zal de rechtbank een schriftelijke beslissing nemen. Als de rechtbank besluit dat het kind moet worden teruggebracht, beslist zij ook over de datum waarop de ouder verplicht is de kinderen naar het andere land of de andere ouder te brengen. Vanwege speciale gelegenheden (schoolexamens, medische behandeling) kan dit een moment in de nabije toekomst zijn. De rechtbank houdt meestal rekening met de periode waarin partijen in beroep kunnen gaan (twee weken) en stelt de datum vast waarop de kinderen na afloop van deze periode moeten terugkeren. Als een van de partijen echter in hoger beroep gaat, kunnen de kinderen in Nederland blijven totdat het Hof van Beroep een beslissing heeft genomen, wat nog een maand zal duren.

Onze advocaten hebben ervaring in internationale aktiezaken en voelen zich sterk betrokken als het gaat om het belang van de kinderen bij deze belangrijke procedures. Gelieve te raadplegen. contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken. We vertrouwen erop dat u ons alle relevante informatie geeft die we nodig kunnen hebben in de procedure. Het is een snelle procedure. Er is geen tijd om informatie van uw eigen advocaat te bewaren tot het 'juiste moment'. Laat ons u helpen om te beslissen welke informatie u tijdens deze procedure met de rechtbank wilt delen.