Rechtbank Noord-Holland

8 juni 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:4118

De man had een week eerder een kans gekregen van de rechter. Maar hij overtrad het vorige straatverbod. Nu krijgt hij niet alleen een straatverbod, maar ook een straatverbod, beide met een boete van € 200,- per dag, met een maximum van € 2.000,-. Bovendien bepaalt de rechter dat de vrouw de politie kan inschakelen als de man zich niet aan het straatverbod of het straatverbod houdt.

Eerste kort geding

Een week eerder had de vrouw in het eerste kort geding een straatverbod geëist. De reden hiervoor was dat de man vaak gesproken berichten naar de vrouw stuurde die zij bedreigend vond. Dit werd bevestigd door de medewerker van Veilig Thuis die bij de hoorzitting aanwezig was. Volgens de vrouw willen de kinderen nu geen contact met de man.

De man heeft ingestemd met een straatverbod voor een periode van 3 maanden, op voorwaarde dat er geen dwangsom zou worden opgelegd. De rechtbank heeft toen inderdaad geen dwangsom opgelegd.

Nogmaals....

Vrijwel direct daarna heeft de man het straatverbod overtreden. Hij stuurde opnieuw spraakberichten en liet notities achter in de brievenbus van haar huis. Daarom vordert ze nu een straatverbod in het tweede kort geding.

Belangenafweging

De rechtbank weegt de belangen van de partijen tegen elkaar af. De vrouw en de kinderen hebben er belang bij om veilig te zijn in hun eigen omgeving. De man heeft er belang bij zich vrij te kunnen bewegen in de woonplaats. De familie van de man woont ook in de buurt.

Om een dergelijke drastische maatregel te kunnen nemen, moet er een hoge mate van plausibele feiten en omstandigheden zijn die een dergelijke inbreuk kunnen rechtvaardigen.

Rechterlijk besluit

De rechtbank concludeert dat het eerste vonnis niet veel indruk heeft gemaakt op de man. Omdat zijn grensoverschrijdend gedrag voortduurt, is een straatverbod noodzakelijk.

Omdat de man zijn familie wil kunnen bezoeken, is het straatverbod beperkt tot een straal van 100 meter rond het huis van de vrouw. De rechtbank vindt een periode van 3 maanden proportioneel. De rechtbank doet een rechtstreekse mondelinge uitspraak (art. 30p Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).

Boetebetaling

De man had de rechter gevraagd de boete te beperken tot € 25,- per overtreding. De rechter vond dat een dwangsom een beetje pijn moest doen en legde een dwangsom op van € 200,- per keer, met een maximum van € 2.000,-. De vrouw is opnieuw bevoegd, om met behulp van de politie de uitspraak van de rechter uit te voeren.

Juridische kosten

De rechter bepaalt dat elke partij haar eigen proceskosten moet betalen.

Wat betekent deze uitspraak?

U moet niet te veel verwachten van een straatverbod of een straatverbod. Het wordt slechts voor een korte periode gegeven. Vaak wordt het in kleine stappen gegeven en krijgt de dader nog een kans, meerdere keren, voordat er daadwerkelijk actie wordt ondernomen. Niets doen is echter geen optie. Het opbouwen van een dossier is de meest verstandige keuze.