Villa Pinedo

www.villapinedo.nl/english

Een plek voor kinderen van gescheiden ouders

Een website met informatie voor kinderen. Het wil kinderen laten weten dat er een plaats is waar zij terecht kunnen om ervaringen te delen en advies te krijgen van andere kinderen.

But the website is also very usefull for parents, stepparents and other grownups who are involveld such as grantparents. The website is available in Dutch and English. It also offers an E book in Dutch and English. Villa Pinedo has drawn op several open letters. This is done in cooperation with experiential expert youths. These letters are an eye opener to everyone involved in a divorce procedure. The aim of Villa Pinedo is for everyone to pay attention to the feelings and thoughts of children.

Het Nederlandse deel van de website is uitgebreider. Het geeft kinderen de mogelijkheid om vragen te stellen en te chatten met een maatje.

It is important to use sources like this to have a conversation about the divorce with your child. It is in the best interest of the child to be involved in the process of writing the opvoedingsplan in a way that is appropriate considering it’s age. Talking about this website or reading books together about children experiencing divorce, can help to get the conversation started.