Rechtbank Gelderland

1 juli 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:3355

De moeder onttrok haar driejarige dochter gedurende 14 maanden aan de wettelijke voogdij van de vader. Nu krijgt ze een voorwaardelijke gevangenisstraf met proeftijd en moet ze een schadevergoeding betalen. 

Onbekend adres

De moeder is na een vakantie met de minderjarige in het buitenland niet teruggekeerd. Zij heeft de vader niet laten weten in welk land zij verbleven. Zij had zich in Nederland laten uitschrijven. En in Frankrijk had zij zich opzettelijk niet ingeschreven en had zij geen bankrekening of auto op haar naam staan, met het doel dat zij niet gemakkelijk kon worden opgespoord. Daardoor heeft het een jaar geduurd voordat de politie haar vond, ook al had de politie de zaak voortvarend opgepakt.

Geen teken van leven

De rechtbank verwijt de moeder dat zij de dochter zo lang aan de voogdij van de vader heeft onttrokken, zonder dat de dochter in die periode enig teken van leven heeft gegeven. De vader was gedurende die periode niet in staat de band met zijn dochter te onderhouden en te versterken. Dit klemt temeer daar de dochter pas 3 jaar oud was en het bindingsproces op die leeftijd in volle gang is. Tijdens de zitting bleek dat de vrouw op geen enkel moment heeft stilgestaan bij de gevolgen voor de vader en de dochter.

Desperation

Volgens de advocaat van de moeder handelde de moeder uit hulpeloosheid en wanhoop en kon haar gedrag niet los worden gezien van de verstoorde relatie tussen haar en de vader.

Verlies van ouderlijk gezag

Na haar arrestatie verloor de vrouw de voogdij over de dochter in de civiele procedure. Ze ziet de dochter ook alleen nog maar onder toezicht.

Reclasseringstoezicht

De rechtbank heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden opgelegd, met een proeftijd van 3 jaar. Tijdens de proeftijd is de moeder verplicht contact te houden met de reclassering en andere hulpverleners. Ook bepaalt de rechtbank dat zij alleen met toestemming van de reclassering contact mag hebben met haar dochter, zolang de reclassering het nodig acht dat zij daarover zeggenschap heeft. Daarnaast legt de rechtbank een werkstraf op van 180 uur. De rechtbank vindt het belangrijk dat de vrouw deze begeleiding krijgt van de reclassering en de sociale dienst, omdat zij en de vader nog lange tijd met elkaar verder zullen moeten en de relatie tussen hen nog precair is.

Compensatie

De rechtbank heeft ook bepaald dat de vrouw aan de vader een bedrag van 4.219,90 euro aan immateriële schade moet vergoeden. Dit betreft de advocaatkosten die de vader heeft moeten maken om zijn gezag over de dochter weer te kunnen uitoefenen. Ook moet de vrouw € 1.000,- aan immateriële schade aan de minderjarige zelf betalen. De vader had als wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige deze schadevergoeding namens haar gevorderd, omdat de minderjarige schade had geleden doordat haar het contact met haar vader lange tijd was ontnomen.

 

U kunt meer informatie lezen over internationale ontvoering van kinderen:

www.carefulchildrelocation.com

Of lees onze A-Z, onze FAQ of onze pagina over internationale ontvoering van kinderen.