Waar kunt u terecht voor ondersteuning, hulp en advies?

www.slachtofferhulp.nl

Slachtofferhulp Nederland (Slachtofferhulp Nederland) is een Nederlandse organisatie. Deze organisatie kan u helpen met emotionele ondersteuning na een ongeval of aanranding.

Zij kunnen ook het Nederlandse strafproces tegen de verdachte uitleggen. En ze zullen u vertellen hoe u de verdachte binnen dat strafproces om financiële compensatie kunt vragen.

Compensatie

In sommige gevallen kan het slachtoffer geen schadevergoeding krijgen van de verdachte van de aanslag. In dat geval is er een mogelijkheid om een schadevergoeding te krijgen van af fonds: Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Bescherming van de kinderen

Deze organisatie kan u ook uitleggen hoe u een aanklacht kunt indienen. Zij leggen u uit hoe u een straatverbod kunt aanvragen of een onveilige situatie van kinderen kunt melden bij Veilig Thuis. Zij geven deze informatie door aan mensen die het slachtoffer zijn van de mishandeling. Maar ook aan mensen die anderszins betrokken zijn.