Machtigingsformulier

Download hier het machtigingsformulier.

Wat heb ik nodig om met ons kind naar het buitenland te reizen?

Als u met uw kind reist, maar zonder de andere voogdijouder, moet u dit formulier, ondertekend door de andere ouder, meenemen.

Ook moet u de documenten meenemen die op het formulier worden vermeld, zoals:

  • Kopie(s) van het (de) paspoort(en) of de identiteitskaart(en) van een volwassene.

De volgende aanvullende documenten kunnen nodig zijn, afhankelijk van uw persoonlijke situatie:

- Een recent uitgegeven internationaal uittreksel uit de database van persoonsgegevens (BRP) met betrekking tot
aan de minderjarige (kan worden aangevraagd bij de gemeente).
- Een recentelijk afgegeven uittreksel uit het register van de ouderlijke verantwoordelijkheid (kan worden aangevraagd bij een
rechtbank).
- Ouderschapsplan.
- Arrest(en) van het Hof met betrekking tot bewaring en toegang.
- Alle adressen waar het kind verblijft (indien het op meerdere adressen verblijft).