De ouder met alleenstaande voogdij kan alle beslissingen over het kind zelfstandig nemen.

Dit doet geen afbreuk aan het recht van de andere ouder op omgang met het kind. Alleen zolang de rechter geen omgangsrecht heeft vastgesteld, kan de ouder met het gezamenlijk gezag de omgang weigeren.

De ouder zonder gezag heeft ook recht op informatie over het kind. Ook hier geldt dat als de ouder met het gezag dit weigert, de rechter een regeling kan vaststellen.

Indien de ouder met het gezag op het punt staat om samen met het kind naar een ander land te verhuizen, moet de ouder met toegangsrechten kan de rechtbank vragen om de verhuizing te verbieden.

 

Gerelateerde Entries