Als de andere ouder met het gezag weigert het inschrijvingsformulier te ondertekenen, kunt u de rechtbank om een vervanger vragen toestemming.

In Nederland gebeurt dit door middel van artikel 1:253a van het Burgerlijk Wetboek, welk artikel gebruikt kan worden voor allerlei geschillen tussen voogdijouders over de kinderen. Het verzoek moet binnen zes weken door de rechter worden behandeld. Als u niet zo lang kunt wachten, kunt u een kort geding beginnen.

De rechtbank zal een beslissing nemen die zij in het belang van het kind wenselijk acht. Als het kind 12 jaar of ouder is, zal de rechtbank het kind de mogelijkheid geven zijn mening te geven. Dit kan gebeuren door een brief te schrijven of door met de rechtbank te praten. Als het om een ingewikkelde zaak gaat, kan de rechtbank advies vragen aan een voogd ad litemof de Nederlandse kinderbescherming.

Gerelateerde Entries