Woordenlijst van de advocatuur

Smaad

2020-06-19T21:07:22+02:00

Het Nederlandse woord 'smaad' betekent: in het openbaar beschuldigingen uiten aan het adres van iemand, om zo iemands reputatie te schaden. Als je dit doet [...]

Straatwond bestelling

2020-06-17T13:24:35+02:00

Een rechterlijke beslissing dat iemand niet naar een bepaalde locatie mag komen. Het verbod wordt vaak gegeven voor [...].

Stalking

2020-06-19T21:16:54+02:00

Stalking is een opzettelijke en structurele intimidatie van een persoon, waardoor die persoon zich zijn of [...] voelt.

huiselijk geweld

2020-06-17T13:23:09+02:00

De term 'huiselijk geweld' verwijst naar de relatie tussen dader en slachtoffer. Bij huiselijk geweld gaat het om fysieke, seksuele en psychologische vormen [...].

Restrictiebevel

2020-06-17T13:24:35+02:00

U kunt de rechtbank om een dwangbevel vragen, in een kort geding. Dit kan in de rechtbank worden behandeld [...].

Oudervreemdingssyndroom

2020-06-17T13:23:30+02:00

Deze term wordt gebruikt om een onderscheidende reeks gedragingen bij kinderen te beschrijven, waaronder het tonen van extreme, maar ongerechtvaardigde angst, [...].

Ga naar boven