The term ‘huiselijk geweld’ refers to the relationship between perpetrator and victim. Huiselijk geweld involves physical, sexual and psychological forms of violence.

Het kan gaan om: kindermishandeling, ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld, mishandeling, psychisch misbruik, bedreigingen, vernieling en/of stalken.

Er kunnen veel problemen op de achtergrond zijn, zoals financiële problemen, of overbelast door de zorg voor kinderen, ouders of zieke partners.

Vaak zijn er meerdere interventies nodig om de situatie te verbeteren. Te denken valt aan nieuwe of tijdelijke huisvesting, (financiële) ondersteuning bij het zelfstandig worden, een echtscheiding, een tijdelijk monopolie op de woning, een contactverbod, een verbod om met de kinderen om te gaan of juist een bezoeksregeling.

De politie kan helpen met een stakings- of waarschuwingsgesprek met de dader.Een locatieverbod kan worden opgelegd door de officier van justitie of de rechter-commissaris in het kader van een strafzaak. De burgemeester kan een contactverbod voor een periode van 10 of 28 dagen. Als dit alles niet gebeurt, kan het slachtoffer de rechter in kort geding ook vragen om een contactverbod of locatieverbod.

Gerelateerde Entries