Kunst. 13 van het Verdrag van 5 oktober 1961 inzake de bevoegdheid der autoriteiten en het toepasselijke recht met betrekking tot de bescherming van minderjarigen

(Verdrag van Den Haag inzake de bescherming van minderjarigen van 1961)

Artikel 13

The present Convention shall apply to all infants who have their normale verblijfplaats in one of the Contracting States.

De bevoegdheden die door dit verdrag worden toegekend aan de autoriteiten van de staat waarvan de zuigeling de nationaliteit heeft, zijn evenwel voorbehouden aan de verdragsluitende staten.

Each Contracting State may reserve the right to limit the toepassing of the present Convention to infants who are nationals of one of the Contracting States.

Gerelateerde Entries